Inlevelsefullt, lågintensivt drama om Finlands tredje vanligaste folksjukdom och vägen tillbaka till språket

Per Odensten synliggör vad det innebär att vända tillbaka till livet språklös, hur även anhöriga blir indragna i detta dagliga arbete. Bild: Moa Odensten

Att kunna språka är att bli hemmastadd i världen – och möjligheten till frihet. Per Odenstens roman handlar om en strokedrabbad ung kvinnas väg tillbaka till språket.

Per Odenstens roman Gheel (1981) var en exempellös debut. Att jämföra med exempelvis Tomas Tranströmers 17 dikter (1954) eller Per Olof Sundmans novellsamling Jägarna (1957). De framstod a...