Inkomstregistret publicerade av misstag hundratals personuppgifter på webben

Hundratals person- och inkomstuppgifter publicerades i misstag på inkomstregistrets hemsida. Bild: SPT

Hundratals finländares uppgifter publicerades av misstag, då tanken var att användas sig av påhittade uppgifter.

Den 5 december upptäckte inkomstregistret en felaktig anvisning på sin webbsida.

Anvisningen innehöll ett exempel på kodspråk, där man av misstag använt riktiga person- och inkomstuppgifter i stället för konstgjorda. Uppgifterna var baserade på en enskild arbetsgivares löneutbetalningshändelse och gällde totalt 384 arbetstagare.

Anvisningen är nu borttagen, men innan felet uppmärksammades hann den ligga ute på hemsidan i fem månader. Den hann laddas ner av 53 adresser innan den raderades.

Missen berodde på ett mänskligt fel. Inkomstregistret kontaktar nu per brev alla dem vars personuppgifter fanns med i exemplet. Man ber också om ursäkt för misstaget.

– Vi tar situationen ytterst allvarligt och ber om ursäkt. Vi utför en grundlig utredning om hur felet har skett och försäkrar oss om att motsvarande fel inte ska ske på nytt. Vi har lämnat in en anmälan till dataombudsmannen med anledning av detta, säger Inkomstregisterenhetens direktör Terhi Holmström i ett pressmeddelande.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning