Inkomstgränserna för Ara-bostäder slopas

Statsrådet beslöt på torsdagen att slopa de strikta inkomstgränserna för Ara-bostäder. Det skriver Miljöministeriet i ett pressmeddelande.

I praktiken betyder uppdateringen av förordningen att fördelningen av Ara-bostäder ska bygga på en samlad bedömning av den sökandes bostadsbehov, inkomster och förmögenhet. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara) erbjuder statligt subventionerade hyres- och delägarbostäder.

Regeringen frångår också planerna att göra regelbundna kontroller av inkomsterna på dem som bor i Ara-bostäder. En utredning som Miljöministeriet lät göra visade att sådana kontroller kunde tvinga fram bidragsfällor som cementerar den socioekonomiska rörligheten.

Den nya förordningen träder i kraft den 1 mars 2018.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00