Inhemska specialaffärer drabbas värst då allt fler handlar på webben

I Helsingfors centrum har detaljhandeln skyltat med sommarrea, men ändå väljer allt fler att beställa sina varor på webben. Bild: Sören Jonsson/SPT

Om handelns skräckscenario slår in kan var femte affär tvingas stänga redan inom tio år. Den utländska e-handeln hotar att äta upp marknaden, varnar arbetsgivarförbundet Finsk Handel.

Man har redan länge talat om att e-handeln är ett hot mot den inhemska detaljhandeln. Enligt arbetsgivarförbundet Finsk Handel har hoten blivit konkreta och syns nu både i statistiken och i prognoserna.

Men än så länge går detaljhandeln förhållandevis bra. Handeln har upplevt en högkonjunktur i några års tid. Hushållens köpkraft är fortsättningsvis stark och inflationen måttlig. Men orosmoln syns vid horisonten. Från och med nästa år förväntas tillväxten avta.

Inte bara stora jättar

Det är främst specialaffärer inne i stadskärnorna som riskerar att förlora sina kunder i takt med att allt fler finländare köper sina varor på webben och i stora internationella kedjor.

Jaana Kurjenoja, huvudekonom vid Finsk Handel, säger att marknaden behöver konkurrens i form av utländska kedjor. Men Finland måste också ha bolag som har sina ägare och sina huvudkontor här.

– Huvudkontoren ger mervärde för hela samhället och har en sysselsättande effekt. Det är inte bara försäljningen som bidrar till bruttonationalprodukten. Också utveckling och planering ger mervärde.

Enligt Mari Kiviniemi, vd för Finsk Handel, är det viktigt att både kedjor och små specialaffärer klarar sig i landet.

– Specialaffärer gör städerna mer levande. Men om människor slutar handla i dem finns det inget självändamål med att bevara dem, säger hon.

Stora internationella kedjor har fått upp ögonen för Finland, och denna trend kommer enligt Kiviniemi att fortsätta. Antalet nygrundade parti- och specialaffärer har samtidigt minskat och det är enligt Finsk Handel en oroväckande utveckling. Nya företag för med sig både livskraft och nya idéer till branschen.

Mari Kiviniemi, vd för arbetsgivarförbundet Finsk Handel, efterlyser rättvisare globala regler. Enligt henne följer inte utländska webbaffärer samma spelregler som de europeiska. Bild: Sören Jonsson/SPT

Enligt Kiviniemi kan regeringen stödja nyföretagande och regeringen borde göra det lättare att grunda företag och hålla skatterna på en tillräckligt låg nivå.

Handelsbranschen är en stor arbetsgivare och många unga jobbar där. Enligt Finsk Handels långtidsprognos kommer 11 000–25 000 jobb att försvinna från detaljhandeln fram till år 2030.

Signaler på sämre tider

Tillväxten är inte lika stark som före finanskrisen då handeln växte med uppemot 6 procent.

Finsk Handel förutspår att omsättningen på detaljhandeln kommer att stiga med cirka 2 procent i år, 1,5 procent nästa år och 1 procent år 2021. Grossisthandeln förutspås inte stiga under samma period på grund av den allt hårdare konkurrensen.

I några månader har konsumenternas förtroende för Finlands ekonomi avtagit. Än så länge är konsumenternas tilltro till den egna ekonomin positiv, men också den har avtagit. Det kan påverka handeln negativt.

– Handeln reagerar snabbt på konjunktursvängningar. Konsumenter som är oroade för att förlora jobbet sparar för sämre tider och skär ner på sin konsumtion, säger Kiviniemi.

Vad är det man låter bli att köpa?

– Man låter bli att göra stora investeringar såsom att köpa en bil eller att renovera och inreda hemmet. Dagligvaruhandeln påverkas inte lika mycket.

Kiviniemi välkomnar regeringens beslut om att skapa en framtidsredogörelse för handeln. Det kan ge möjligheter att utveckla branschen strategiskt och långsiktigt.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning