Ingo: Studerandes inkomstgränser måste höjas

Christoffer Ingo vill se höjda inkomstgränser för studerande. Bild: SPT/Ari Sundberg

Alltför många studerande får återkrav på studiestödet på grund av de låga inkomstgränserna, säger SU:s ordförande.

– Studiestödets inkomstgränser på nuvarande nivå har levt ut sin tid, säger Christoffer Ingo, ordförande för Svensk Ungdom med anledning av att FPA på tisdagen meddelade att man kräver tillbaka totalt 43,3 miljoner i euro i studiestöd av 40 000 studerande på grund av att de haft för höga inkomster.

Det är 5 000 studerande mer än förra året, säger Ingo.

– Nuvarande inkomstgränser motarbetar flit och högre sysselsättning samtidigt som systemet är ett byråkratiskt monster. Ingen gynnas av nuläget.

Ingo efterlyser en höjning av inkomstgränserna med 50 procent.

– Det skulle betyda att en studerande får tjäna cirka 1 000 euro per månad utan att behöva betala tillbaka studiestödet. 2019 måste bli det sista året så här många studerande krävs tillbaka dessa summor, säger Ingo.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46