Ingo: Att lösa klimatförändringen är den hållbaraste säkerhetspolitiken

Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo efterlyser mer miljöpolitisk debatt i Finland. Bild: SPT/Ari Sundberg

Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo efterlyser mera miljöpolitisk diskussion i Finland. Politikerna borde bli bättre på att se den säkerhetspolitiska aspekten av klimatförändringen, menar Ingo.

– Ett av Finlandsarenans tre huvudteman i år är säkerhet, men de flesta diskussionerna om ämnet kretsar kring traditionellt uppfattad säkerhetspolitik. Satsningar på konventionellt försvar behövs, men de är förgäves i en värld av extrem torka, höjda havsnivåer och klimatflyktingskap, säger Christoffer Ingo i ett pressmeddelande.

Enligt honom har Finland stora möjligheter att utveckla lösningar mot klimatförändringen som kan gagna hela världen.

– Finländarna inser inte alltid sin egen potential. Finland är vägvisare med sin höga självförsörjningsgrad och sin säkra livsmedelsproduktion.

Ingo efterlyser bättre diskussion och högre ambitioner inom miljöpolitiken. Han vill i synnerhet se satsningar på bioenergi och lokala, miljövänliga lösningar för energiproduktionen.

– Klimatförändringen är vår tids största säkerhetshot och ska ses med största allvar. Ett ambitiöst skift till bioenergi minskar vårt beroende av fossila bränslen, skapar jobb och hjälper oss nå FN:s globala klimatmål, säger Ingo.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03