"Inget nytt under solen" – fränt språkbruk har långa anor i det militära

Bild: HBL-arkiv

"Stå inte där i en böghög", "jävla pussies" och "nu är det dags att berätta de värsta bögjuttuna" – språkbruket bland de stamanställda vid Nylands brigad visar prov på både sexism, homofobi och rasism, rapporterade HBL förra veckan. Vi bad också om läsarnas erfarenheter. Här är några av dem som influtit på e-post och Facebook.

"Jag var själv beväring vid Nylands Brigad för ett par år sedan och har liknande erfarenheter av jargongen där. Det är framför allt stamunderofficerarna och de lägre officerarna som använder ett synne...