Inget nytt under polarisen när politiker blundar för klimatkontrovers

Miljöminister Kimmo Tiilikainen säger att alla Arktiska rådets medlemsländer inser att det behövs snabba åtgärder mot utsläppen av växthusgaser. En annan femma är att man fortsätter utvinna fossila bränslen som blir tillgängliga när isen smälter. Bild: Kaisa Siren

Klimatförändringen ska bromsas, men de fossila naturresurser som blir tillgängliga när Arktis smälter ska fortsättningsvis kunna utvinnas. Arktiska rådets miljöministermöte rår inte på klimatpolitikens största kontrovers.

Vikten av att minska på sotutsläppen fick ett visst genomslag när Arktiska rådets miljöministermöte i Rovaniemi avslutades på fredagen. Miljöministrarna från åtta arktiska länder lovar fortsätta jobba för att minska på sotutsläppen, vilket har varit Finlands käpphäst under hela ordförandeskapet.

President Sauli Niinistö har drivit initiativet länge, och det är klart varför. Sot försnabbar uppvärmningen, som annars också är minst dubbelt så snabb i Arktis som globalt, och som hotar områdets natur. Minskade sotutsläpp kan dessutom ha en omedelbar effekt, vilket behövs då arbetet med att bända ner de betydligt mer långlivade koldioxidutsläppen går trögt.

En del av Arktis sot härstammar från andra delar av världen, partiklarna transporteras tusentals kilometer. Därför är det viktigt att också länder med observatörsstatus i Arktiska rådet tog del av problematiken och att man ska samarbeta för att komma framåt.

Miljöministrarnas främsta uppgift inom Arktiska rådet är att värna om områdets miljö, som främst hotas av klimatförändringen. Flera länder presenterade planer på snabbare minskning av växthusgasutsläpp, vilket är ett måste enligt FN:s klimatpanels senaste rapport. Den säger att det fortfarande är möjligt att bromsa uppvärmningen till 1,5 grader globalt, vilket betyder minst 3 grader i Arktis, men att det brådskar.

Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att det arktiska ministermötet dels betonar rapportens betydelse, dels blundar för att smältande polarisar och permafrost gör nya gas- och oljefyndigheter tillgängliga. Det lockar till ytterligare förbränning av fossila bränslen och mer uppvärmning. Samma länder som högtidligt lovar bromsa utsläppen, och säger sig förstå brådskan, suktar efter att utvinna ytterligare fossila bränslen.

– Olika länder har alltid olika betoningar i klimatpolitiken. Vissa fokuserar mer på målen, andra på metoder som ny teknik och innovationer. Men ingen förnekar längre att åtgärder behövs. Vi måste minska utsläppen, säger miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) som ledde mötet.

Att exploatera naturresurser är varje nations eget val, och inget ett internationellt miljöministermöte har mandat förbjuda. Mot den bakgrunden skulle det ha varit en sensation om något land hade sagt att det tänker sätta punkt för exploateringen av arktisk olja och gas. Samtidigt blir diskrepansen mellan ord och handling ännu tydligare.

Norge lovade för all del för första gången att seriöst analysera konsekvenserna av att man slutar utvinna olja och gas i något skede, och Kanada presenterade en ny strategi på sin väg mot koldioxidneutralitet. Men ett beslut om att låta fossila energireserver ligga kvar i den arktiska berggrunden, för att klimatrapporten i princip förutsätter just det, kom inte ens på tal fastän man hyllade samma rapport.

USA gjorde redan på förhand klart att man inte accepterar någon som helst mötesresolution som insinuerar beredskap att begränsa exploateringen av ytterligare fossila bränslen. USA:s utrikesministerium sade i ett pressutskick inför mötet att USA tänker säkerställa sina säkerhets-, ekonomiska och miljöintressen i Arktis.

Under president Donald Trumps regim väger ekonomi så mycket tyngre än miljö att det skulle ha omöjliggjort ett mer kraftfullt uttalande från mötet. Å andra sidan, påpekar Kimmo Tiilikainen, siktade mötet aldrig på en resolution. Man nöjde sig med ett uttalande av ordföranden.

– Som ordförande försöker jag naturligtvis jämbördigt beakta alla parters intressen, säger han.

I två frågor, utöver sotet, protesterade ingen: alla är med på att diskutera möjligheten till ett havsskyddsområde ute på öppna havet på Arktiska oceanen. Likaså är alla, på principiell nivå, införstådda med att det behövs satsningar för att stoppa plastföroreningar i världens nordligaste hav, även om merparten av skräpet driver dit med havsströmmar.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning