Inget kan vinna över målningarna

Mycket och mångsidigt. Installationsbild av Josefina Nelimarkkas utställning Kairos. Bild: HAM / Maija Toivanen

Dyrbara material som siden eller marmor används självsäkert och utan knussel, men det är i målningarna som Josefina Nelimarkka triumferar, skriver HBL:s recensent.

Josefina Nelimarkka: Kairos.

Ham-galleriet, Tennispalatset.

Till den 10.6.

Den som tidigare besökt Ham-galleriet drar sannolikt efter andan vid entrén. Josefina Nelimarkkas utställning Kairos skiljer sig markant från majoriteten av galleriets tidigare utställningar, som tenderat vara minimalistiska. En stram och ofta ironisk intellektualism har dominerat ända sedan stadsmuseet öppnade i Tennispalatset 2015. Mycket av det som visats har varit bra, men det känns ändå som en frisk fläkt att stiga in i Nelimarkkas barocka värld. Målningar, installationer, skulpturer, textilverk, multimedia: här kompenseras det för varje gång galleriet varit halvtomt.

Enligt utställningstexten betyder namnet Kairos "gynnsam tid" på forngrekiska medan nygrekiskans innebörd är "väder". Antikens greker använde ordet kronos för att beskriva kronologisk eller sekventiell tid, medan det besläktade kairos var ett ord som refererade till ett ögonblick av obestämd längd. Detta ord utgör kärnan i Nelimarkkas koncept runt vilket hela utställningen är uppbyggd.

Skamlöst vackert

Den stereotypa uppfattningen av konceptuell konst är att den är monokrom och återhållsam eller att den är elitistisk i sitt visuella språk. Utställningen Kairos är ett utmärkt exempel på att så inte alltid är fallet: så gott som varje verk är skamlöst vackert och glädjande. Det finns en fröjd i färgvärlden och en charm i målningarnas olika utföranden. Däremot är den intellektuella aspekten svårgreppbar på ett nästan frustrerande sätt.

Nelimarkka har låtit sig inspireras av både den gamla och den nya innebörden av ordet kairos, och utställningen handlar alltså såväl om tid som om väder. Det blir väldigt tätt och lite överväldigande när ett galleri som redan är proppfullt av textilinstallationer, glasskulpturer och stora målningar även ska rymma rörlig bild som kommenterar förorening och klimat. Trots att det går att förstå att Nelimarkkas syfte är att visualisera sin tolkning av det mångtydiga begreppet kairos förblir det ändå oklart vad som egentligen är avsett att vara det bultande hjärtat i denna esoteriska mischmasch. Det märks att det ligger gediget tankearbete bakom, men det är slipat och komplicerat till den mån att det känns som om det för den oinsatta betraktaren inte finns något sätt att lösa det gåtfulla i utställningen. Som om man förgäves försökte bända upp en hårt sluten mussla.

Svårt se sig mätt

Svår eller ej är Kairos ändå en imponerande utställning. Dyrbara material som siden eller marmor används självsäkert och utan knussel.

Det bästa är dock inte de mest uppenbart lyxiga installationerna utan målningarna. I denna kuratering hamnar de lite i skymundan, men inget kan dölja det faktum att Nelimarkka är oerhört skicklig och kreativ i sitt måleri. Flera av målningarna är alldeles fantastiska, och det är en underbar upplevelse att utforska deras spännande texturer. I utställningens mest traditionella verk är det dessutom lätt att hitta ledtrådar som för tankarna till ordet kairos. Spännande associationer och intressanta tankar väcks till liv och det är helt enkelt svårt att se sig mätt. Oändliga mängder silke och handblåst unikt glas i all ära, men i utställningen Kairos kan inget vinna över målningarna.

Helen Korpak Konstkritiker

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46