Inget joddlande på Intakt Records

I Schweiz finns ett litet skivbolag som fokuserar på frijazz och avantgarde. Vad utmärker utgivningen?