Ingenting är omöjligt

Kan det vara möjligt att Ukraina skulle ha någonting att göra med händelseförloppet vid Kertjsundet?

I HBL (28.11) beskriver Tommy Westerlund den akuta situationen mellan Ryssland och Ukraina. Det var väntat att HBL ser situationen ur bara en synvinkel. Då är det lätt; "Ryssland har inlett en ny fas i sin maktpolitik mot Ukraina". Beskrivningen är i sig bra skriven och logisk. Ändå väckte den i mig ett tvivel om det är sant hur HBL ser läget vid Kertjsundet.

Kan det vara möjligt att Ukraina skulle ha någonting att göra med händelseförloppet vid Kertjsundet? Är det borträknat att Ukraina har ett så stort självförtroende och så stor självsäkerhet att det som ett så korrumperat land kan göra någonting dumt och dra in sina "säkra bundsförvanter (Nato, EU, USA)" i en mycket farlig och oförutsägbar situation?

Om vi i Finland vill leva i ett trovärdigt, fredsbyggande land, måste vi berätta för vårt eget folk om världspolitik i mer mångsidig stil. Kanske har jag fel, men jag saknar djupare kunskaper och analys för att skapa en tillräckligt säker åsikt eller beskyllning mot någon, mot den ena eller den andra parten, särskilt i allvarliga saker.

Jaakko Heikkilä Esbo

Svar Ryssland har under egen flagg beskjutit och beslagtagit tre ukrainska örlogsfartyg. Vid attacken skadades flera ukrainska sjömän/soldater och alla som var ombord på fartygen hålls nu fångna. De har tillsammans med fartygen transporterats till Krim (som Ryssland annekterade 2014). Det är ett faktum och inga ifrågasatta beskyllningar. Det här är också krigshandlingar och kan med fog beskrivas som en ny fas i Rysslands agerande mot Ukraina.

Tommy Westerlund ledarskribent, HBL

Plast- och luktfria målfärger av förnyelsebara naturoljor

För fempersonersfamiljen i Malax var valet av Uulas färger enkelt. Inhemska, naturenliga, luktfria, utsläppsfria samt utmärkt service och personal är det som ligger överst. Att färgerna är enkla att stryka på och färgvärlden varm, vacker och harmonisk bidrar till helheten. 4.12.2018 - 09.08