Ingen Yle-kampanj mot jordbruket eller landsbygden

Riksdagsledamot Anders Norrback ifrågasätter i hårda ordalag Svenska Yles bevakning av landsbygden och dess näringar en insändare i Hufvudstadsbladet 11.2.

Utgångspunkten för insändarna är Yle Spotlights program om köttproduktionen med fokus på griskött. Norrback beskriver en känsla av att utpekas som skyldig då han tar del av programmet och andra programinslag på Yle som tangerar landsbygden, skogsbruket och livsmedelsproduktionen.

Norrback kritiserar Yle Spotlights program för att vara kraftigt vinklat, utan att sätta tummen på konkreta felaktigheter. Han hänvisar bland annat till statistik som redogörs för i programmet, i hans mening "utan djupare analys", utan att berätta vilken statistik han avser eller vilken analys som uteblir.

Vidare efterlyser Norrback källa på ett uttalande om att polis- och rättsväsende behandlar medborgarna ojämlikt beroende på boningsort. Yle har gått igenom och analyserat samtliga djurskyddsanmälningar jämte -brott som gjorts i landet under år 2018. Utöver det intervjuas en tillsynsveterinär i sammanhanget. En tydligare hänvisning till det rättsliga underlag och intervjun som ligger till grund för just det här stycket kunde ha varit på sin plats, det ger vi Norrback rätt i.

Däremot vill vi å det bestämdaste ta avstånd från påståendet att vi i vår rapportering särskilt skulle peka ut jordbruket eller landsbygden i stort.

Det stämmer visserligen att t.ex. jord- och skogsbrukets roll i kampen mot klimatförändringen har varit mycket på tapeten under de senaste åren. Att redogöra för den debatten handlar om normal nyhetsjournalistik, inte om någon dold agenda.

Den som misstror detta kan ta en närmare titt på allt vi publicerat på temat t.ex. på våra webbsidor och sökorden "jordbruk" resp. "landsbygd". Det är en betydligt mer mångfacetterad bild som ges än vad som nu påstås. Någon slagsida finns inte.

Landsbygden och dess näringar är föremål för samma journalistiska granskning som samhällets övriga sektorer, varken mer eller mindre.

Vi uppskattar att Norrback i sin insändare försvarar, och förhoppningsvis fortsätter att försvara public service. Vi inser också att vi, som skattefinansierat bolag, har ett särskilt ansvar att leva upp till kraven på objektivitet och tillförlitlighet. Därför välkomnar vi en dialog om vårt innehåll.

Jonas Jungar chef, kvalitetskontroll och publikdialog Anna Forth innehållschef Svenska Yle

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning