Ingen vit rök från klimatmötet – tvist mellan EU och Kina drar ut på tiden

Bild: Lehtkiuva-AFP/Philippe Lopez

Precis när knäckfrågan såg ut att vara avklarad körde FN:s klimattoppmöte fast och gick in på övertid. Förhandlingarna väntas pågå över natten.

Det såg lovande ut då EU:s klimatkommissionär Miguel Arias Cañete och Kinas chefsförhandlare Xie Zhenhua var överens efter bilaterala överläggningar i torsdags. Kina hade då gått med på förslaget om ett enda regelverk i den regelbok som ska säga hur Parisavtalet ska implementeras. Det har varit EU:s enda riktigt stora knäckfråga på Polenmötet.

Förhandlingsresultatet tolkades som en kinesisk helomvändning och ett genombrott. Ända sedan Parisavtalet skrevs 2015 hade Kina envist krävt dubbla regler – en tuff standard för att mäta och rapportera utsläpp i de rika länderna och en mindre tuff i de fattigare. Nu gick Kina med på enkla regler, visserligen på villkor om en övergångsperiod med flexibilitet tills alla länder måste följa samma regler.

Det är EU och USA med på eftersom det i dag inte finns mer än ett 40-tal länder som kan mäta och redovisa sina utsläpp så exakt och detaljerat som till exempel Statistikcentralen gör för Finlands del. De flesta länder rapporterar sina utsläpp summariskt, och beräkningarna är mindre pålitliga. Plus att de minst utvecklade länderna knappast ens kan mäta sina utsläpp.

Det såg alltså riktigt lovande ut, tills den mulna gårdagen grydde i Katowice.

Då klarnade att det enorma u-landsblocket anfört av Kina krävde väldigt mycket flexibilitet under en väldigt lång övergångsperiod. Och då var tvisten där igen, en tvist om hur många år det rimligtvis får dröja innan alla ska följa samma regler. Därför fortsatte förhandlingarna med fokus på en tidpunkt, ett årtal för när alla ska följa samma regler.

Anmärkningsvärt nog är de rikaste och de fattigaste länderna överens om att det räcker med en kort övergångsperiod medan tillväxtekonomierna, främst Kina, kräver en lång övergångsperiod. Finlands chefsförhandlare Outi Honkatukia har påpekat att dubbla regler gäller under övergångsperioden, och att den därför inte kan vara lång. Vissa bedömare tippade i går kväll att kompromissen kan landa ungefär vid att övergångsperioden ska upphöra någon gång i mitten av 2020-talet.

– Det ser ut som att vi är på väg mot att få ett enda regelverk, men man vill säkerställa att alla utvecklingsländer ska få flexa efter sin egen kapacitet, säger Yamide Dagnet vid tankesmedjan World Resources Institute.

Tvisten kan låta som hårklyveri, men frågan är helt avgörande. Om Parisavtalet ska fylla sin funktion måste världen ha koll på hur mycket klimatgaser alla länder släpper ut. EU har dåliga incentiv att skärpa sin klimatpolitik om man inte kan lita på att Kina gör sitt eller åtminstone gör vad landet säger sig göra.

Mötesordförande Polen jobbade på ett, förhoppningsvis sista, avtalsutkast på fredagskvällen, och mötet förväntades vara avklarat på lördag före lunch.

– Ordförande jobbar mitt i en korseld där det gäller att hitta minsta gemensamma nämnare och en delikat balans. EU har framflört sina anmärkningar, men ordförande måste också beakta alla andras åsikter, säger miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Flera andra nyckelfrågor återstår: (Hur) ska länderna förpliktas att förbereda sig på att höja sina bud inför mötet 2020 då de nuvarande klimatlöftena inte räcker för att bromsa uppvärmningen till två grader? Hur noggrant ska regelboken notera att de rikare är skyldiga att finansiera klimatåtgärder i fattigare länder?

EU är oroligt för att texten blir utspädd och fokus försvinner, vilket skulle äventyra en viktig avtalsfunktion. Å andra sidan är man beredd att ge efter i finansieringsfrågan, för att få en mer robust regelbok.

Till förhandlingarnas natur hör att parterna kopplar ihop alla lösa bitar och kohandlar in på småtimmarna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning