Ingen vill erkänna oljeutsläppet – "Vi har ringat in den misstänkta"

En stor del av oljan avdunstade under helgen, resten samlades upp av fyra olika bevaknings- och oljebekämpningsfartyg. Bild: Gränsbevakningen

Ingen har ännu tagit på sig skulden för oljeutsläppet vid fyren Finlands lejon i torsdags. Men utredarna tror sig veta vem som ligger bakom. – Vi har några goda kandidater, nu väntar vi på bevis, säger undersökningsledaren, kaptenlöjtnant Jari Nieminen.

Upp till 40 000 liter olja kan ha läckt ut på öppet vatten sydväst om Utö i torsdags. Gränsbevakningen och marinen tog hjälp av fyra fartyg för att samla upp oljan under midsommarhelgen och på lördag kväll var vågorna åter oljefria.

– Vi hade tur med vinden. Det blåste upp först efter att det största jobbet var gjort, säger kaptenlöjtnant Jari Nieminen, som leder utredningen av oljeutsläppet vid fyren Finlands lejon.

Enligt den tekniska utredningen har oljan observerats på torsdag morgon klockan 9.35. Redan det ringar in de misstänkta fartygen.

– Vi har ett tidsspann inom vilket vi granskar alla båtar som passerat. Det har gjort att vi kunnat ringa in några misstänkta. Här finns både passagerarfärjor, lastfartyg, utländska och finländska båtar.

Oljeprover har tagits från samtliga fartyg och ska nu jämföras med de oljeprover som togs från havet.

– Vi har hittat spår av olika sorts olja, både mineralolja och tjock eldningsolja, så det är ännu omöjligt att säga exakt vilken typ vi talar om. Men alla fartyg har sitt eget fingeravtryck på oljan, så bara laboratorieproven är klara kan vi säga varifrån den kommer.

Ingen har ännu medgett att oljan härstammar från deras fartyg, vilket enligt Nieminen är väntat.

– Det rör sig om kostnader på flera tiotusentals euro om man blir fast.

Den exakta summan beror på fartygets storlek och utsläppets omfattning. Om oljeutsläppet varit 40 000 liter kan det kosta fartyget mellan 35 000 och 93 000 euro.

Utsläpp av olja eller oljehaltig blandning från fartyg är förbjudet på finskt vattenområde.

Bestämmelserna gäller inte om utsläppet är nödvändigt för att trygga fartygets säkerhet eller för att rädda människoliv. Ett undantag är också om oljeutsläppet beror på skada på fartyget eller dess utrustning och alla skäliga åtgärder har vidtagits efter det att skadan uppkommit.

För brott mot förbudet påförs en oljeutsläppsavgift, om inte omfattningen och verkningarna av utsläppet ska betraktas som ringa.

Oljeutsläppsavgiften bestäms utifrån utsläppets omfattning och fartygets bruttodräktighet enligt en avgiftstabell.

Oljeutsläppsavgiften ska betalas till staten.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning