Ingen tanke på språkliga konsekvenser

Det kan bli bakläxa för regeringens beslut om de tolv fullständiga sjukhusjourerna. De språkliga rättigheterna och konsekvenserna beaktas inte.

I regeringens beslut står kortfattat att de svenskspråkiga tjänsterna tryggas. Hur det ska gå till är oklart.

Vi vet att det redan i dag är svårt eller omöjligt att bli vårdad på svenska vid universitetssjukhuset i Helsingfors. Det finns lyckliga och slumpmässiga undantag där svenskkunnig personal råkar möta svenskspråkiga patienter, men det finns ingen garanti för vård på svenska.

Bland de tolv orterna som regeringen beslöt att ska få upprätthålla fullständig jourverksamhet dygnet runt ingår inte Vasa, som nu erbjuder fullskalig jour på båda språken.

Därför är beslutet att inte ge Vasa centralsjukhus fullständig jour av symbolisk betydelse för Svenskfinland, förutom att det är ett väldigt konkret bakslag för svenska Österbotten. Seinäjoki är en finsk stad och det är orealistiskt att tro att sjukhuset där kan fungera tvåspråkigt.

Folktingets ordförande Thomas Blomqvist (SFP), SFP:s ordförande Carl Haglund och Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson fördömer alla kraftigt beslutet. Också Finlands svenska socialdemokrater gick snabbt ut med skarp kritik.

Henriksson påpekar att man har påtalat behovet av en språklig konsekvensbedömning för regeringen och också påmint om den utdragna tvisten om regionförvaltningen under regeringarna Vanhanen och Kiviniemi. Den tvisten slutade med att riksdagens grundlagsutskott slog fast att man måste välja den modell som med större sannolikhet tryggar språkminoritetens rätt till service. Då handlade det om statlig förvaltning, nu handlar det om vård.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03