Ingen tackar Centern för torvmiljonerna – demonstranter blockerar morgontrafiken

Torven orsakar klimatutsläpp både när den lyfts och när den bränns i kraftverk. Finlands regering med sina ambitiösa klimatmål ska tillåta att båda delar fortsätter i lite större utsträckning än marknaden förutsätter. Skattebetalarna ska betala för utsläppsökningen. Bild: Timo Aalto/Lehtikuva

Över hundra långtradare ska blockera trafiken i Helsingfors på fredagsmorgonen då arga torvproducenter uttrycker sin frustration över hur snabbt branschen körs ned.

Torven var en av tvistefrågorna då Centern nästan fällde regeringen i veckan. Regeringen hade tidigare beslutat att höja skatten på förbränningstorv, men eftersom marknadspriset på utsläppsrätter har stigit drastiskt ser både produktion och förbränning av torv ut att minska mycket snabbare än det mål man satt i regeringsprogrammet.

Centern tvingade de övriga regeringspartierna att backa. I halvtidsöverläggningarna enades man om ett stödpaket på 70 miljoner till torvproducenterna och underlättar för de kommunala värmekraftverken att fortsätta bränna torv. Det försvårar för regeringen att nå sina klimatmål.

Kritikerna har beskyllt Centern och regeringen för att ge torvindustrin konstgjord andning på dess dödsbädd. De utsläppsminskningar som man nu förlorar ska kompenseras på annat håll. Finlands klimatpanel har sagt att det blir både svårare och dyrare att strypa utsläppen på annat håll.

Centerns insats prisas inte heller bland torvproducenterna.

– Stödet är ju inte öronmärkt. Vi befarar att det inte kommer de små producenterna till godo utan att det går till de kommunala energibolagen som har egen torvproduktion, säger Hanna Haavikko på Finlands torvproducenters förbund som representerar de små torvföretagarna.

Hela hopen torvproducenter ska säga sin åsikt under en demonstration som blockerar trafiken åtminstone i centrala Helsingfors på fredagsmorgonen. Över hundra långtradare från torvregionerna ska samlas i Käinby i Vanda på morgonen och sedan åka in till Helsingfors centrum under poliseskort.

Budskapet man ska lämna till riksdagen är att branschen måste räddas och att torv ska definieras som förnybar energi trots att utsläppen per producerad energienhet är större än för stenkol.

Kraven står i bjärt kontrast till regeringsprogrammet. Det siktar på att torvproduktionen ska avvecklas och företagarna ska kompenseras för detta enligt ett koncept som i klimatpolitiken kallas för rättvis omställning.

– Branschen är i knipa. Det beror inte på den här regeringen utan främst på att priset på utsläppsrätter har ökat markant. Skattehöjningen är som sista spiken, säger Haavikko som påpekar att det inte är förbundet utan några enskilda företagare som står bakom demonstrationen.

Haavikko säger att branschen har råkat i onåd av imageskäl.

Men avvecklingen görs väl av klimatpolitiska skäl?

– Ja, det handlar om image.

"Räkningar blir obetalda"

Hanna Haavikko menar att avvecklingen hur som helst sker okontrollerat, och betydligt snabbare än regeringsprogrammets mål om att halvera torvförbränningen till 2030. Hon säger att den redan har halverats på grund av det snabbt stigande priset på utsläppsrätter.

– Regeringen säger sig värna om sysselsättningen, men en avveckling av branschen går ju åt precis motsatt håll.

Men det finns pengar för rättvis omställning, hur ser du på det?

– Det är nog en ganska stor utmaning. Flera företagare har investerat för flera hundratusen eller miljonen och har enorma skulder. Vad ska de göra med sina myrar? Det går kanske att göra dem till åkermark, men då borde torvskiktet skalas av först. Beskogar man dem dröjer det 80 år tills man får ut pengar för slutavverkning.

Haavikko påpekar att de omkring tvåtusen torvföretagarna mestadels är i 50-årsåldern. Att sätta sig ner på skolbänken och utbilda sig för något annat i hopp om att få jobb känns inte helt rimligt, allra minst i glesbygden.

– Det går säkert bra att tala om nya alternativ men med lite bondförnuft måste man kunna se livets realiteter också.

Hanna Haavikko förutsätter att torvföretagarna ska kompenseras för all den produktion de investerat i, men som de inte kan nyttja på grund av klimatmålen som driver upp utsläppspriset.

– De borde ersättas för sin skuldbörda och för den torv som redan tagits upp men som blir osåld. Förra sommaren tog de upp massor av torv. De skulle ha sålt den i vintras, men när priset steg blev den osåld. Nu kan de inte betala sina räkningar.

En demonstration med stora fordon orsakar ansenliga störningar i trafiken i Helsingfors på fredagen, uppger polisen. Långtradarkonvojen som demonstrerar för torven kommer att påverka trafiken klockan 7.30–10 i innerstaden. Polisen dirigerar trafiken.

Konvojen utgörs av långtradare, uppskattningsvis över hundra stycken lastbilar med släp. Den startar i Hyvinge tidigt på morgonen och samlas eventuellt i Käinby i Vanda där den fortsätter in från rikstreans motorväg mot Helsingfors centrum.

Konvojen stannar för en stund utanför Riksdagshuset. Därefter ska den lämna centrum. Polisen uppmanar allmänheten att undvika Tavastehusleden och Mannerheimvägen om man är på väg till jobbet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning