Ingen svenska på NJK?

Jag har nog trott att segelföreningen är väldigt svenskspråkig eller har också här finskan helt tagit över?

Jag läser (HBL 3.6) där chefredaktör Susanna Landor tar upp olika kända restaurangers namn. Till exempel Kapellet har blivit Kappeli och den svenska historian har man inte velat ta fram. Det officiella finska gäller nu. Svenskan och NJK är också ett frågetecken.

För något år sedan åt jag väldigt goda kräftor på NJK, Nyländska jaktklubben på Blekholmen i Helsingfors. Klubben är den äldsta som stadfästes av kejsar Alexander II i S:t Petersburg 1861. Den är också den största segelföreningen, med 2 650 medlemmar.

Då jag sökte efter dess svenskspråkiga meny fanns den inte! Jag blev väldigt förvånad och fick till svar att menyn bara är på finska och engelska. Min morfar Gustafson var en storseglare. Han brukade säga "sommaren börjar när NJK öppnar och slutar när NJK stänger". Morfar hade nog vänt sig i graven om han vetat att ingen svenskspråkig meny finns på hans segelförening.

Jag har nog trott att segelföreningen är väldigt svenskspråkig eller har också här finskan helt tagit över? Namnet tycks nog ännu vara NJK. Antar att både vi svenskspråkiga här och svenska turister undrar varför ingen svensk meny existerar hos en svensk segelförening?

Nyligen fick jag höra att det är en restaurangkoncern och inte segelföreningen som driver restaurangverksamheten. Då ställer man sig frågan varför inte segelföreningen kräver svenska på sin meny? Det borde vara helt självklart. Kräv svenskan på menyn och alla vi svensktalande blir glada och känner också oss välkomna.

Marika Kuusakoski, Porkala udd

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning