Ingen svenska, ingen peng!

Styrelsen för Finlands Röda Kors kan inte vara så obildad att den inte vet att vårt land är tvåspråkigt.

Åter insamlar Finlands Röda Kors bidrag i den till hälften svenskspråkiga staden Borgå med stora skyltar med enbart finskspråkiga texter. Det rör sig definitivt inte om något misstag utan om en upprepad, överlagd handling. Styrelsen för Finlands Röda Kors kan inte vara så obildad att den inte vet att vårt land är tvåspråkigt. Inga förklaringar per telefon hjälper. Enbart konkreta och offentliga åtgärder.

Eirik Granqvist Borgå

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning