Ingen svensk samhällskollaps

Kolumner får gärna vara provokativa. Men jag menar att det finns en gräns för provokationerna.

Med förvåningens finger i häpnadens mun läste jag Paul Lillranks I dag-kolumn (HBL 18.8) "Panikkänslan" där han förutspår att Sverige snart kan drabbas av en samhällelig kollaps till en följd av "den muslimska massinvandringen" – en "ödesfråga större än Putin", enligt Lillrank.

Kolumnen verkar närmast som klippt ur Nya Tider, Nyheter idag och allt vad de högerextrema och främlingsfientliga "alternativa medierna" nu hittar på att kalla sig. De kommer också att citera kolumnen med största förtjusning för där hittar de sina egna "argument" och ordvändningar, återgivna i en riktig, liberal tidning med än så länge omfattande spridning.

Nej, jag tänker inte ödsla tid på att diskutera Lillranks alla påståenden, det får andra göra. Dessutom har allt han säger i ärendet gång på gång granskats – och befunnits felaktigt. Det jag är intresserad av att veta är hur HBL:s redaktion tänkte när man beslöt publicera kolumnen. Jag förutsätter att man övervägde och diskuterade texten, och inte bara gjorde ut den enligt sedvanlig rutin. Redaktionen måste ju ha förstått att HBL genom den här publiceringen sänker ribban för debatten till en mycket låg nivå. Jag är fullt medveten om att kolumnisternas åsikter ingalunda återspeglar HBL:s. De ska heller inte göra det. Kolumner får gärna vara provokativa. Men jag menar att det finns en gräns för provokationerna, och att HBL genom publiceringen av fredagens kolumn tangerar denna gräns, eller rent av överskrider den.

Tryck- och yttrandefriheten i en demokrati ska vara mycket stor, men det betyder ingalunda att den är gränslös. Seriösa medier har en skyldighet att hyfsa debatten och bestämma sig för en lägstanivå på vad som tolereras. Släpper man igenom allt blir debatten till slut meningslös.

Hade jag varit ansvarig redaktör på HBL skulle jag ha refuserat den här kolumnen, med motiveringen att det finns en gräns för provokationerna. Jag skulle ha sagt att Paul Lillrank förvisso har rätt till sina åsikter, men inte till sina fakta. Rent sakligt har Lillrank fel: Sverige står inte inför en samhällskollaps på grund av "muslimsk massinvandring". De påståenden han stöder sig på är felaktiga och förvrängda. De har ingenting att göra i en liberal tidnings spalter.

Lars Sund Uppsala, Sverige

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00