Ingen svårighet för unga att få tag på alkohol – Bryggeriförbundet uppmanar vuxna att se sitt ansvar

Hela 70 procent av de vuxna som deltog i Bryggeriförbundets undersökning uppskattade att alkohollangning till minderåriga är mycket eller rätt vanligt. Trots det uppgav 80 procent att de själva aldrig hade köpt ut alkohol till en minderårig person. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Av Bryggeriförbundets undersökning framgår att var tredje 15–17-åring i Finland uppskattar att det är mycket allmänt att vuxna köper ut alkohol till minderåriga.

Det är ingen ovanlighet att vuxna köper ut alkohol åt minderåriga, trots att få vuxna vill erkänna det. Av den färska undersökning som Bryggeriförbundet låtit göra förekommer att var tredje 15–17-åring uppskattar att det är mycket allmänt, och varannan inom åldersgruppen anser det vara relativt allmänt förekommande.

– Det är oroväckande att varannan 15-17-åring uppger att en myndig person har köpt ut alkohol åt hen. Vuxna borde känna till sitt ansvar bättre och förstå hur fel det är att köpa ut alkohol åt en minderårig, säger Bryggeriförbundets verkställande direktör Riikka Pakarinen i ett pressmeddelande.

Vad som är särskilt iögonfallande är att 70 procent av de vuxna som deltog i undersökningen uppskattade att alkohollangning till minderåriga är mycket eller rätt vanligt. Trots det sade åtta av tio att de själva aldrig hade köpt ut alkohol till en minderårig person.

– Uppfattningen 'Inte jag, bara alla de andra' sammanfattar väl kontroversen.

Dessutom bekräftade undersökningen en skillnad beroende på i vilken ålder den myndiga undersökningsdeltagaren var. Ju yngre deltagare, desto mer allmänt ansågs alkoholköp till minderåriga vara.

Bryggeriförbundet uppmanar nu alla vuxna till att se sitt ansvar i frågan och förbundet vill tydligt ta avstånd från alkoholköp till minderåriga.

– Vi förhåller oss entydigt emot all alkoholanvändning bland minderåriga, säger Pakarinen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning