Ingen svarade på Jorv!

Är det så här HUS Jorv fungerar? Det är upprörande!

Mamma, 94 år, fördes med ambulans till Jorvs sjukhus en vardagskväll.

Det jag önskar åberopa är svårigheten att få telefonkontakt med Jorv. Det fungerade på samma sätt när man ringer till exempel en affär: "Tryck 1, tryck 2, tryck 3 och så vidare".

Vad händer? Jag följer råden med resultatet att musik spelas upp i all oändlighet. Höll på med det här halva natten – ingen svarade! Är det så här HUS Jorv fungerar? Det är upprörande!

Stephanie Serlachius Grankulla

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03