Ingen ska behöva försörja sin rumskompis

Att en myndighet kan ta sig rätten att avgöra till vilken grad man är ihop är inte rimligt.

Att bo tillsammans med någon är smidigt för många studerande. Det innebär mindre ensamhet, delad hyra och ökade möjligheter att hitta bostad. Men tänk om det inte är ekonomiskt möjligt för att det blir dyrare än att bo ensam?

Bostadsbidraget är inte individuellt, utan beviljas gemensamt åt hela hushållet. Personer med skilda hyreskontrakt hör enligt FPA till skilda hushåll, med undantag av äkta makar, par eller nära släktingar. Denna definition är problematisk, eftersom FPA subjektivt tolkar vem som är ett par, och detta påverkar möjligheterna att få allmänt bostadsbidrag. Att en myndighet kan ta sig rätten att avgöra till vilken grad man är ihop är inte rimligt. Dessutom kan regeln tolkas som att personer i samma hushåll har en skyldighet att försörja varandra. Skyldigheten att försörja någon annan gäller enligt lag endast äkta makar.

Det optimala bostadsbidraget skulle vara individuellt och möjliggöra att studerande kan arbeta måttligt på sidan om studierna utan att bestraffas. Ingen ska behöva försörja sin rumskompis!

Anna Oksanen, ordförande, Peggy Johansson, utskottsmedlem, Liberala studerande

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning