Ingen sjöförklaring, bara hörsägen

Det är förbluffande att en sjöförklaring inte upprättades och krävdes enligt internationell praxis av de estniska myndigheterna.

Det är förbluffande att en sjöförklaring inte upprättades och krävdes enligt internationell praxis av de estniska myndigheterna.

Jag håller helt med teknologie doktor Jarl Ahlbeck (HBL Debatt 12.1) beträffande bogvisiret eftersom det finns omvittnat av tidigare befälhavare att de saktat ned fartygets fart i dåligt väder och hög sjögång på grund av bogvisiret och känsla av svaghet i bogvisirets konstruktion.

Intervjuer med överlevande befäl vid haveriet torde ha berättat om aktiviteten på bryggan vid olyckstillfället. Eftersom ingen sjöförklaring skett har de anhöriga, rederierna och skeppsbyggarna inget offentligt utlåtande bara hörsägen att använda vid de utredningar som skett.

Skulle dessa frågor blivit tydligt besvarade så skulle de anhöriga säkert slippa nya teorier om olyckshändelsen och kunna låta livet gå vidare utan nya spekulationer.

Stig Donning, sjökapten, Mariehamn

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning