Ingen SFP-koppling

Merparten av den finlandssvenska dagspressen har beslutat överge FNB och i framtiden köpa nyhetsmaterialet från SPT.

Nyhetsbyrån Svensk presstjänst (SPT) grundades av Svenska folkpartiet och partiet närstående tidningar. Året var 1972.

Finska Notisbyrån (FNB) är en nationell, partipolitiskt obunden och tvåspråkig nyhetsbyrå. Den grundades i början av förra seklet.

Merparten av den finlandssvenska dagspressen har beslutat överge FNB och i framtiden köpa nyhetsmaterialet från SPT. Enda kvarvarande svenska kund hos FNB är partipolitiskt oberoende svenska Yle. Sannolikt är att FNB upphör med den svenska verksamheten.

SPT:s koppling till SFP medför att objektiviteten hos den finlandssvenska dagspressen kan få sig en törn och trovärdigheten i nyhetsrapporteringen ifrågasättas.

Gustav Skuthälla Närpes

Svar Gustav Skuthälla påstår att SPT har kopplingar till SFP med hänvisning till starten för 45 år sedan. Det stämmer inte. SPT har i dag inga kopplingar till SFP. Sedan 2012 har SPT rf nya stadgar och numera finns det ingen som helst politisk koppling, varken i stadgarna eller i verksamheten.

Nyhetsbyrån drivs sedan 2013 inom aktiebolaget SPT Ab som är en separat juridisk person.

I SPT Ab:s styrelse sitter Svante Wahlbeck och Susanna Ilmoni från KSF Media, Niklas Nyberg och Patrik Stenvall från HSS Media samt Stefan Holmström från ÅU.

Yle gick de facto ur FNB för drygt tio år sedan, men ett parlamentariskt beslut tvingade dem tillbaka till FNB (och STT) i våras.

Patrik Stenvall styrelseordförande, Svensk presstjänst

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning