Ingen särlösning för vården i huvudstadsregionen

Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Det blir inga gemensamma hälsovårdstjänster för huvudstadsregionen, meddelar regeringen.

Regeringen uppger att det inte finns fog för särlösningar för Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla i social- och hälsovårdstjänsterna med tanke på jämlik tillgång.

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen projektchef Tuomas Pöysti anser att risken med planen för huvudstadsregionen var att vårdtjänsterna skulle ha genomförts i kommunerna enligt den gamla modellen. Regeringen har åter framhävt utvecklingen av tjänster som övergår kommungränserna. Vidare vill man hålla isär organisatören och producenten av tjänsterna.

Pöysti säger att befolkningsmängden, som är betydligt större i huvudstadsregionen än inom andra vårdområden, inte utgör tillräcklig grund för en särlösning. Om förslaget hade godkänts skulle Nyland ha kunnat hamna i en ojämlik ställning i jämförelse med huvudstadsregionen.

– Nyland är inte någon särskilt sammanhängande helhet utan huvudstadsregionen, säger Pöysti.

Mäkelä: Ohållbart

Esbo stadsdirektör Jukka Mäkelä anser att vårdreformen inte beaktar behoven i tillväxtkommuner. Han säger att utmaningarna inom huvudstadsregionen är mångfaldiga jämfört med det övriga landet.

– Jag ser det som en ohållbar situation där städerna, som tar ansvar för regeringens tillväxtmål och invandring, skuldsätts kraftigt, samtidigt som de är tvungna att finansiera de andra kommunerna i Finland, skriver Mäkelä i ett pressmeddelande.

Trots att idén med ett eget vårdområde för huvudstadsregionen torpederades är regeringen beredd att förhandla om en särlösning för sysselsättning, näringstjänster och invandringsfrågor inom området. Pöysti säger att man också kan betrakta finansieringen som en helhet.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning