Ingen respekt för kvinnan

Den interna klubbverksamheten skulle kompletteras med Vårdklubben och eventuellt också Sekreterarklubben.

På tal om kvinnor och trots att Handelsgillet är långt ifrån en förening i kris, med sina över tusen medlemmar, har jag funderat lite på hur föreningen skulle se ut med kvinnliga medlemmar.

Den naturliga rekryteringsbasen skulle säkert vara de nuvarande medlemmarnas närkrets, det vill säga nu även döttrar och fruar eller flickvänner samt kvinnliga arbetskamrater och andra kompisar. Ja, kanske till och med yngre bröders mödrar och svärmödrar kunde komma i åtanke. Dessutom kunde vi rekrytera kvinnor från skolor och näringslivet, vilket säkert är det svåraste. Som ny viktig bransch skulle vårdbranschen bli. Rekryteringen skulle vara trög i början och andelen hemmafruar och pensionärer skulle vara stor, men deras andel skulle säkert avta allt efter de yngre börjar hitta till Handelsgillet.

Medlemsantalet kunde säkert närma sig 2 000 och aktiviteterna skulle blomstra. Den interna klubbverksamheten skulle kompletteras med Vårdklubben och eventuellt också Sekreterarklubben. Vi som ser ett värde i herrklubbskonceptet skulle säkert inte i första taget skriva ut oss från vårt kära Handelsgillet, eftersom våra hustrur och flickvänner, söner, döttrar och många andra uppskattade näringslivspåverkare skulle verka där. Inget fel på det.

Jag tror dock inte att vår styrelse förenar sig med min syn på det "Nya Handelsgillet". Jag ser nämligen klara elitistiska strävanden i de nya planerna. Ingen talar till exempel om betydelsen av att rekrytera kvinnor från de lågavlönade näringsgrenarna, där även flera av våra medlemmar verkar eller verkat. Handelns butiksbiträden, vård- och utbildningsbranschen eller varför inte också städbranschen är exempel på kvinnodominerade branscher som inte nämnts som nya intressanta rekryteringsbaser att bearbeta. Dessutom har det framkommit att hälften av Handelsgillets styrelse är medlemmar också i en annan herrklubb, men där har man inte stått på vallarna för kvinnorna.

Knappast förtroendeväckande. Någon respekt för kvinnan i näringslivet kan jag inte se i dessa planer. I vårt nuvarande Handelsgillet, som består av män från både låg- och högavlönade branscher, möts vi som jämlikar. Inget fel på det.

Martin Gardberg Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning