Ingen rädder för Kina här?

”Medan statschefer och tjänstemän i EU funderar på en åtstramning av Kinapolitiken, gör de kinesiska myndigheterna sitt bästa för att splittra Europa.”

Stora europeiska företag investerar mera här i Europa i takt med att Kina blir mindre attraktivt och USA allt mer protektionistiskt, sade Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande i AB Volvo, nyligen....