Ingen orsak ångra eurobeslutet

Utanför euron skulle Finland dessutom vara mera öst än nord.

K-G Backholm menar att euron varit ett fatalt misslyckande (HBL Debatt 24.11). Helt klart och av kända orsaker har valutaprojektet inte precis varit en framgångssaga. ECB har en problemfylld sits. Men utan euro ett allas krig mot alla.

Valutan innesluter dimensioner. För Finlands del eurons säkerhetspolitiska betydelse och bland annat målsättningen att en gång för alla bryta spiralen, dryga lönelyft – hög inflation – stora devalveringar, som kontinuerligt dränerat vår ekonomi. Alla var helt införstådda med vad det krävde – sans och strama tyglar. Syftet har uppnåtts delvis.

Vi jämför oss ofta med Sverige, trots inte helt lika förutsättningar i olika sammanhang. Sveriges industriella historia, mångsidiga struktur och kultur parad med en sedan länge bred internationell integration utgör basen för den stabila ekonomi som inverkade på valet att behålla kronan.

Ändå har Sverige varit tvunget att låta kronans yttre värde sjunka med över 20 procent för att hålla sina positioner.

För Finlands del skulle en inte otänkbar 30-procentig devalvering av vår sköra mark nu ha inneburit en växelkurs på cirka 7,33 mk (officiell kurs cirka 5,95 mk 2002) per en euro.

Statsskulden hade skjutit i höjden med motsvarande siffra – utan ny låneupptagning. Dyrare import, mindre urval och konsumtion, lägre levnadsstandard, en accelererad dotterbolagsekonomi – kort sagt ett fattigare Finland. Få positiva exempel förutom en ökad turism, men en lång lista på negativa konsekvenser, som inte talar för marken.

Utanför euron skulle Finland nu dessutom vara mera öst än nord. Inte heller det en orsak att ångra eurobeslutet.

Ove Ohlström, Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning