Ingen mat, förbud att köa till toa – reglerna varierar då flygindustrin försiktigt återtar luftrummet

En värmekamera används för att mäta kroppstemperaturen hos passagerare vid flygplatsen i Panama City. Bild: Arnulfo Franco/AP/TT

Krav på munskydd. Ingen mat eller dryck när serveringsvagnen slopas. Och om vill du kissa, räck upp handen för att påkalla kabinpersonalens uppmärksamhet.Flygindustrin – och passagerarna – anpassar sig nu till en ny verklighet.

Allt fler länder öppnar nu upp sina gränser och allt fler flygbolag försöker få i gång sin verksamhet i skuggan av coronapandemin. Under den senaste tiden har bland annat Finnair meddelat att man inom kort ska återuppta den för bolaget ytterst viktiga Asienverksamheten med flygningar till såväl Kina som Japan.

Lågprisbolaget Ryanair har utlovat att från och med den 1 juli ska 1 000 flygningar per dag genomföras, vilket är uppemot hälften av trafiken före covid-19 bröt ut.

Men ett problem för flygbolagen och passagerarna är att regler och rekommendationer ser olika ut i olika delar av världen. Det som gäller på ett inrikesflyg i USA kan vara helt uteslutet på ett flyg till ett land i Asien eller

Rumänska gästarbetare får sin kroppstemperatur uppmätt vid flygplatsen Frankfurt-Hahn i Tyskland. Bild: Thomas Frey/AP/TT

inom Europa.

Ännu mera krångligt

Resenärer som redan tidigare tyckte att flygresandet var krångligt och förknippat med begränsningar får nu ytterligare vatten på sin kvarn.

Ryanair har exempelvis förbjudit all form av köbildning ombord på flygplanen. Behöver någon gå på toaletten ska personen meddela flygvärdinnan. Air France genomför obligatoriska temperaturmätningar på passagerare, de med en kroppstemperatur över 38 grader får stanna på marken. Även om mat och dryck serveras ombord på många flygningar är det helt annorlunda i Thailand. Myndigheter har där förbjudit all form av mat och dryck ombord, endast vid nödfall kan vatten erbjudas. Tidningen The Wall Street Journal rapporterar att några flygbolag har tankar på att införa krav på ett slags certifikat över att passagerare har haft en infektion och tillfrisknat.

En medarbetare vid Romflygplatsen Leonardo da Vinci använder sig av en så kallad smarthjälm för att mäta kroppstemperaturen hos passagerare. Bild: Roberto Monaldo/AP/TT

Olika krav

Flera bolag och länder har satt upp som krav att lämna till exempel det mittersta sätet fritt. Detta gör dock att bolag som de sista månaderna förlorat nästan alla inkomster nu får det ännu svårare att ta igen förlorade intäkter. Amerikanska flygbolaget Frontier Airlines hävdade att utifrån smittoperspektiv gjorde det lite skillnad. Oroliga passagerare skulle dock genom ett biljettillägg på 39 dollar garanteras ett säte bredvid en tom plats. Idén fick dock inte något gehör och Frontier Airlines fick lägga ned sina planer.

Men i takt med att allt fler bolag och passagerare återkommer blir också utmaningarna allt större. Hur håller man exempelvis social distansering på en flygplats där av naturliga skäl massor av människor ofrivilligt kommer att mötas?

USA

Från politiskt håll har det inte införts några regler, däremot kräver samtliga flygbolag munskydd på passagerare medan flera valt att blockera till exempel mellansäten. Många flygplatser kräver också någon form av munskydd medan temperaturkontroller genomförs av säkerhetspersonal.

EU och Storbritannien

EU-kommissionen föreslog nyligen att flygplatser och flygbolag ska kräva att passagerare använder munskydd. Dessutom ska bagagehantering och incheckning organiseras på ett sätt där man undviker omfattande folksamlingar.

Kina

Passagerare får fylla i en hälsodeklaration och om möjligt sitta med avstånd. Munskydd är ett krav under flygresan och temperaturmätning utförs på såväl passagerare som personal.

Japan

Inga krav på munskydd eller restriktioner gällande blockerade säten. Däremot har man från myndighetshåll beslutat att flygbolag ska informera om hälsokrav i samband med att säkerhetsföreskrifter meddelas av kabinpersonalen ombord.

Sydkorea

På flygplatser ska resenärer stå med minst en meters avstånd. Munskydd ombord är ett krav förutom för barn under två år.

Qatar

Området på flygplatser desinficeras löpande var tionde till femtonde minut. Passagerare måste ha munskydd.

Indonesien

Flygbolag får bara fylla planen till hälften och flygvärdinnor ska inför landning kontrollera temperaturen på samtliga passagerare.

Thailand

Ingen mat eller dryck får konsumeras ombord. Vid en krishändelse kan flygpersonal erbjuda vatten. Munskydd är ett krav liksom minst ett tomt säte mellan varje passagerare.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning