Ingen människa är "ihmisroskaa"

Hur kan någon stadsfullmäktigeledamot säga något sådant om någon annan människa?

I en artikel i Helsingin Sanomat den 27.6 kallade en av Centerns stadsfullmäktigeledamöter i Uleåborg en alkoholiserad marginaliserad människa för "ihmisroskaa" på finska ("människoskräp" på svenska).

Hur kan någon stadsfullmäktigeledamot säga något sådant om någon annan människa? Jag tror som så, att en människa som talar så illa om alkoholiserade, marginaliserade människor, själv är "ihmisroskaa". Vi är alla bra människor, men det finns vissa människor som inte klarar sig själva och kanske dricker man då för mycket alkohol. Hoppas att man i framtiden inte talar på samma sätt.

Mika Lille Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning