Ingen lösning i isbrytarnas arbetstvist

Isbrytaren Sisu ligger förtöjd vid kajen på Skatudden i Helsingfors. Strejkvarslet skulle beröra besättningen på alla Arctias isbrytare. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Finlands skeppsbefälsförbund förkastade på torsdagskvällen riksförlikningsman Minna Helles medlingsbud i den arbetstvist som berör besättningen ombord på landets isbrytare.

Fackförbunden har varslat om strejk som börjar den 7 mars kl. 14.00 ifall man inte når en lösning i armbrytningen om ett nytt kollektivavtal. Riksförlikningsman Minna Helle ber nu Arbets- och näringsministeriet skjuta upp strejken med två veckor till den 21 mars.

– Det handlar om ett allvarligt strejkhot som drabbar livsviktiga funktioner i samhället och riskerar att skada det allmänna intresset. Vi har nu gjort vad som är möjligt för att medla i tvisten. Det behövs mer tid för fortsatta förhandlingar och medling, säger Minna Helle.

Intressebevakningsorganet Rederierna i Finland hade godtagit torsdagens medlingsbud men då Finlands skeppsbefälförbund förkastade förslaget till nytt kollektivavtal gick förhandlingarna i lås.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46