Ingen kvotering av föräldraledighet

Om den ena föräldern leder ett litet företag har hen svårt att vara borta från jobbet.

I en Analys-artikel (HBL 23.11) pläderar Anna Svartström för kvoterig av pappaledighet och berättar att regeringsprogrammet utlovar en ambitiös familjeledighetsform med lika många kvoterade månader för män som för kvinnor.

"Nej i helvete heller." Föräldrarna skall få avgöra fördelningen av föräldraledigheten utan inblandning av någon myndighet. Läget från familj till familj varierar märkbart. Om den ena föräldern leder ett litet företag har hen svårt att vara borta från jobbet, utan att firman lider därav. Då är det bättre att den andra utnyttjar hela föräldraledigheten.

Varje myndighets inblandning i familjelivet bör motverkas.

Sten von Troil, diplomingenjör, Grankulla

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning