Ingen kalkbrytning i Ojnareskogen på Gotland – aktivisterna jublar efter 13 år lång kamp

Ingen mer stenbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Arkivbild. Bild: TT/Stig Hammerstedt

Mark- och miljööverdomstolen säger nej till kalkstensbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Verksamheten kan inte bedrivas utan att Natura 2000-området skadas, enligt beslutet.– Folk bara jublar, säger Lisa Wanneby, engagerad för Ojnareskogen.

De tillstånd som bolagen Nordkalk och SMA Mineral haft för kalkstensbrytning upphävs och ansökningarna om fortsatt täktverksamhet avslås av Mark- och miljööverdomstolen.

Ute i Ojnareskogen, där ett 40-tal personer som på olika sätt stridit för skogen samlats, steg glädjeropen när beskedet kom.

– Folk skrattar, går runt med bubbel i glasen. Det är en stor glädje, säger Lisa Wanneby, engagerad för Ojnareskogen och ordförande i föreningen Urbergsgruppen som är part i målet.

Oro för skador

I mark- och miljödomstolens lägre instans fick både Nordkalk och SMA Mineral tillstånd till stenbrytning 2014. Året efter förändrades dock rättsläget efter regeringens beslut om att göra områdena Stora Vikers och Bästeträsk till EU-naturreservat, så kallade Natura 2000-områden. Det innebär ett starkare skydd för naturen.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att stenbrytning inom Natura 2000-området skulle leda till att prioriterade livsmiljöer som finns inom området, till exempel karsthällmarker, bryts ut.

"Domstolen har därför funnit att täktverksamhet på platsen skulle innebära en skada på Natura 2000-området och att det inte finns några skyddsåtgärder som kan motverka eller förhindra att denna skada uppkommer", skriver rätten.

Kan överklagas

– Det är klart att jag är mycket glad att domstolen fattat det här beslutet. Det ska vara omöjligt att bryta kalk i ett naturkänsligt område, det ska inte vara möjligt att hota den här typen av arter, habitat eller sjön som finns här, säger Lisa Wanneby.

Nordkalk säger dock att domen kommer att överklagas. I första hand till Högsta domstolen, sedan eventuellt vidare till EU-domstolen om det skulle behövas.

– Det är viktigt att frågan prövas hela vägen. Vi kan inte ha politiska beslut som går in och påverkar pågående tillståndsprocesser. Det är inte rättssäkert. Vi har tidigare fått tillstånd vid två tillfällen, vilket nu skulle ha fastslagits om det inte vore för regeringens beslut att utpeka området till Natura 2000, säger Eva Feldt, kommunikationschef på Nordkalk.

Konflikten om stenbrytningen i Ojnareskogen är långdragen. I Nordkalks fall har domstolsprocessen pågått i 13 år.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Målet med nätverket är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer.

I Sverige finns cirka 4 000 Natura 2000-områden, bland dem alvarmarker på Öland, fjordar i Bohuslän och myrar i Norrbotten.

Länsstyrelserna ansvarar för att ta fram förslag på nya områden. Därefter granskas urvalet av Naturvårdsverket som föreslår områden till regeringen. Sedan föreslår regeringen EU-kommissionen att uppta områdena i Natura 2000.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning