Ingen hatretorik i klassrummet

Marjo Tapaninen (till vänster) och Henna Määttä från De grönas lokalavdelning i Uleåborg vill att hatretorik sätter stopp för en karriär inom småbarnspedagogiken. Motionen godkändes av De grönas partikongress på söndagen. Bild: SPT/Mikael Sjövall

Har du fått böter för hatretoriska kommentarer? Då ska du inte jobba med barn och ungdomar. Det föreslår De grönas partikongress.

Enligt en motion som lades in av De grönas lokalavdelning i Uleåborg yrkar partiet på att strafflagen ska ändras så att tidigare straff för hatretorik sätter stopp för en karriär som till exempel lärare i grundskolan eller småbarnspedagog i ett daghem.

– Vi har fått respons av föräldrar i Uleåborgstrakten som har påtalat det här problemet. Sådana pedagoger som har hatretoriska plumpar i brottsregistret saknar förutsättningar att jobba med barn och unga, säger fullmäktigeledamot Henna Määttä (Gröna) från Uleåborg.

De gröna i Uleåborg anser att det är hög tid att bana väg för en ny verksamhetskultur i småbarnspedagogiken.

– Ifall vi inte godkänner att pedofiler och våldsbenägna människor jobbar med barn så borde samma princip gälla också människor som har gjort sig skyldiga till hatretorik, säger Marjo Tapaninen som basar för De grönas lokalavdelning i Uleåborg.

Utsatta barn

Enligt Määttä och Tapaninen har De gröna påtalat problemet i överläggningar med ledande tjänstemän på Utbildningsstyrelsen, som har ställt sig positiva till förslaget att revidera strafflagen och inkludera en paragraf om straff för hatretorik.

Vi måste skydda våra barn från sådan hatretorik som nedvärderar andra kulturer och språkliga minoriteter.

– Det handlar om respektera den värdegrund som vi förlitar oss på i småbarnspedagogiken och undervisningsplanen. Man får inte säga vad som helst om andra människor och etniska grupper, säger Tapaninen.

Såväl Määttä som Tapaninen har själva utsatts för hatretoriska angrepp i sina värv som politiker, men än så länge inte polisanmält någon för angreppen. Debatten kring integrationen av stadens asylsökande och flyktingar har stundvis varit hätsk i Uleåborgs stadsfullmäktige.

– Små barn är väldigt utsatta och lätta att påverka. Vi måste skydda våra barn från sådan hatretorik som nedvärderar andra kulturer och språkliga minoriteter, säger Määttä.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning