Kulturen är lyx bara för den som haft alternativ

Bild: Timo Kari

När Trygve Söderling (HBL 1.9) rangordnar yrken och ifrågasätter kulturens nytta och de protesterande konstnärernas hederlighet gör han det med tillspetsade exempel hämtade ur populismens handböcker.

Man behöver naturligtvis varken befinna sig på ett operationsbord eller i ett flygplan för att det ska kunna sluta illa: en pojke kan växa upp mellan dynghopar och bönehus långt borta från mångfald oc...