Ingen grön våg för direkta bussar till Kampen - "Västmetron är den huvudsakliga kommunikationen"

Bild: HBL-Arkiv/Niklas Tallqvist

Den 22 oktober börjar trafiken med direkta busslinjer på nytt från Esbo till Kampen i Helsingfors. Bussarna trafikerar under rusningstider på vardagar, men trafikarrangemangen i Gräsviken är inte de samma som tidigare.

Fyra direkta busslinjer från södra Esbo till Kampen sätts i trafik den 22 oktober. Innan västmetrotrafiken inleddes hade bussarna hjälp av en så kallad grön våg i trafikljusen mellan Kampens bussterminal och början av Västerleden.

Men när västmetron startade reglerade Helsingfors stad om trafikljusen till förmån för trafiken från Västra hamnen. Gröna trafikljus lyser nu längre i Mechelingatans södra ända och på Porkalagatan.

Nu vill Helsingforsregionens Trafik (HRT) att Helsingfors stad återinför gröna vågen för bussarna till Esbo, men det vill inte staden.

– Vi ändrar inte på programmen för trafikljusen. Västmetron är den huvudsakliga kommunikationen till Esbo, säger Helsingfors trafik och gatuplaneringschef Reetta Putkonen till Länsiväylä.

Från HRT uppger man att drygt 18 bussar i timmen kör från södra Esbo till Kampen. Det finns också möjlighet att öka på kapaciteten.

De nya linjerna är:

143A på rutten Sökö–Ivisnäs–Kampen

146A på rutten Stensvik–Esboviken–Kampen

147A på rutten Larsvik–Sökö–Kampen

164A på rutten Bastvik–Stensvik–Kampen

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning