Ingen grön våg för direkta bussar till Kampen - "Västmetron är den huvudsakliga kommunikationen"

Bild: HBL-Arkiv/Niklas Tallqvist

Den 22 oktober börjar trafiken med direkta busslinjer på nytt från Esbo till Kampen i Helsingfors. Bussarna trafikerar under rusningstider på vardagar, men trafikarrangemangen i Gräsviken är inte de samma som tidigare.

Fyra direkta busslinjer från södra Esbo till Kampen sätts i trafik den 22 oktober. Innan västmetrotrafiken inleddes hade bussarna hjälp av en så kallad grön våg i trafikljusen mellan Kampens bussterminal och början av Västerleden.

Men när västmetron startade reglerade Helsingfors stad om trafikljusen till förmån för trafiken från Västra hamnen. Gröna trafikljus lyser nu längre i Mechelingatans södra ända och på Porkalagatan.

Nu vill Helsingforsregionens Trafik (HRT) att Helsingfors stad återinför gröna vågen för bussarna till Esbo, men det vill inte staden.

– Vi ändrar inte på programmen för trafikljusen. Västmetron är den huvudsakliga kommunikationen till Esbo, säger Helsingfors trafik och gatuplaneringschef Reetta Putkonen till Länsiväylä.

Från HRT uppger man att drygt 18 bussar i timmen kör från södra Esbo till Kampen. Det finns också möjlighet att öka på kapaciteten.

Fakta

HRT:s nya linjer

De nya linjerna är:

143A på rutten Sökö–Ivisnäs–Kampen

146A på rutten Stensvik–Esboviken–Kampen

147A på rutten Larsvik–Sökö–Kampen

164A på rutten Bastvik–Stensvik–Kampen

Plast- och luktfria målfärger av förnyelsebara naturoljor

För fempersonersfamiljen i Malax var valet av Uulas färger enkelt. Inhemska, naturenliga, luktfria, utsläppsfria samt utmärkt service och personal är det som ligger överst. Att färgerna är enkla att stryka på och färgvärlden varm, vacker och harmonisk bidrar till helheten. 4.12.2018 - 09.08