Ingen fiskeavgift för pensionärer

Fritt fiske för pensionärer har av tradition varit en självklarhet, en helig ko som man bara inte så där går och fingrar på på grund av underskott i budgeten.

Fritt spöfiske har för pensionären alltid varit av stort värde och upplevts som en ersättning för väl utfört värv och en kompensation för den många gånger magra pensionen.

Gör Sipiläs regering intrång på denna för pensionärerna fundamentala rättighet till fritt spöfiske, så kan Sipilä och hans gelikar vara säkra på att fiskelyckan i kommande val garanterat är lika med noll bland den stora massan fritidsfiskande pensionärer.

Fredrik Serlachius Grankulla

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03