"Ingen extra finansiering för att förbättra plankorsningar"

Plankorsningen i Skogby där krocken inträffade är obemannad. Bild: Iines Vikiö

Den överväldigande majoriteten, 76 procent, av Finlands alla plankorsningar är obevakade. Under de senaste åren har det inte gjorts några stora satsningar på att minska på antalet, säger man på Trafikverket.

– Andelen är stor. Under de senaste åren har vi inte haft någon specialfinansiering för att minska på antalet eller förbättra de enskilda obevakade plankorsningarna, säger överinspektör Jarmo Koistinen på Trafikverket.

I början av det här året fanns det 2 778 plankorsningarna på statens banverk. Det antalet inbegriper både huvud- och sidospår. Hela 2 102 plankorsningar är obevakade, det vill säga de har varken bommar eller ett varningssystem med ljud och ljus.

På sträckan Karis-Hangö på kustbanan finns sammanlagt 26 plankorsningar. Av dem är 17 obevakade, 8 har både bommar och varningsljus medan en plankorsning har varningsljus men ingen bom.

En av de obevakade plankorsningarna finns vid garnisonen i Dragsvik.

Över 120 personer har omkommit i plankorsningsolyckor under 2000-talet, skriver FNB. Trafikverket Trafis statistik sträcker sig till den 18 oktober i år, och fram till dess hade 118 personer dött.

Under torsdagsmorgonen omkom fyra personer, tre beväringar och en tågpassagerare i plankorsningsolyckan i Raseborg. Den inträffade vid en obevakad plankorsning på Leksvallsvägen i Skogby i Ekenäs.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning