Ingen ersättning är normal praxis i stiftelser

Med erfarenhet av styrelse- och förvaltningsrådsposter i ett tiotal stiftelser och andra allmännyttiga samfund kan jag inte påminna mig ett enda fall där styrelsemedlemmar skulle ha lyft något arvode över huvud taget.

I HBL (15.2) föreslår advokat Antti Hannula att styrelsemedlemmarna i den fusionerade nymanska stiftelsen bör lyfta "skäliga arvoden, ungefär 1 500 euro i månaden". Det är ju möjligt att det kan anses skäligt i just det fallet. På ett allmänt plan är uttalandet ändå ägnat att ge tidningens läsare en skev bild av verkligheten i stiftelsevärlden.

Med erfarenhet av styrelse- och förvaltningsrådsposter i ett tiotal stiftelser och andra allmännyttiga samfund, så gott som alla klart större än de nymanska, kan jag inte påminna mig ett enda fall där styrelsemedlemmar skulle ha lyft något arvode över huvud taget. Stipendienämnder och liknande organ är sedan en annan sak. Styrelseuppdragen är rena förtroendeuppdrag, och normal praxis är att de inte medför någon ekonomisk ersättning. Så får det gärna förbli.

Läs också:

Avgörande vändpunkt i stiftelsehärvan: Ex-styrelsen krävs på skadestånd – Kofverhag gård såld

Alexander Bargum Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning