Ingen epidemi hos oss

Antalet fall av scharlakansfeber har inte ökat märkbart i Finland. Bild: Mostphotos

Scharlakansfeber är en rätt vanlig sjukdom i Finland, men antalet smittade ökar inte på samma sätt som i Storbritannien.

Scharlakansfeber räknas som en lindrig sjukdom, men de A-streptokockbakterier som orsakar den kan också ge vissa riktigt allvarliga infektioner, till exempel mjukvävnadsinfektioner och lunginflammationer. De här svåra infektionerna är sällsynta, men har ökat i Finland under de senaste åren. Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) rapporterades 178 svåra A-streptokockinfektioner 2015, men trenden har varit uppåtgående och i fjol var de anmälda fallen 295. Trenden är stigande också i år.

Liknande sifferdata finns inte att få för scharlakansfeber.

– Vår fingertoppskänsla är att fallen inte ökat märkbart på senare tid, säger läkaren Laura Puhakka, barnspecialist inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och i färd med att specialisera sig på infektionssjukdomar hos barn.

Scharlakansfeber är vanligare hos barn än hos vuxna, även om också vuxna drabbas. Streptokocksmitta kan man få flera gånger, men i form av scharlakansfeber bryter symtomen ut bara en gång. Efter det kan man vara smittobärare utan symtom eller få till exempel infektioner i halsmandlarna eller blodförgiftning. Då stökar samma A-streptokockbakterie omkring som under scharlakansfeber, men utan att ge de utslag och den jordgubbstunga som streptokockens toxiner orsakat första gången.

Infektionssjukdomen scharlakansfeber orsakas av en A-streptokockbakterie och inkubationstiden är 3–5 dygn.

Symtomen är feber, huvudvärk, halsinfektion, kräkningar, röd och svullen tunga (jordgubbstunga), svullna lymfkörtlar i käken och morotsfärgade utslag bland annat i ansiktet och på överkroppen. Utslagen dyker upp några dagar efter febern och försvinner på 3–4 dagar. En vecka efter insjuknandet kan huden på speciellt fingertopparna börja flaga. I dag är allvarliga följdsjukdomar sällsynta.

Mot scharlakansfeber finns inget vaccin, men antibiotika biter snabbt på sjukdomen. Efter ett dygn av antibiotika är den insjuknade inte längre smittsam.

De flesta som får scharlakansfeber är mellan 5 och 15 år.

Sjukdomen sprids genom droppsmitta. För att undvika smitta är det viktigt med god handhygien.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning