Ingen enda förbättring

Regeringen tar till ännu hårdare utslagningsmetoder då den även försämrar normhyrans nivå genom att införa ett tak för hyran per kvadrat.

Mika Lille skriver bra om vikten av att hjälpa de fattigaste i samhället (HBL 30.8). Denna regering har aldrig haft någon sådan målsättning och som den inre oppositionen inom Centern uppger följer partiet i regeringspolitiken inte alls Santeri Alkios ideal för en centerpolitik. Som känt betonade han en socialpolitik som respekterar människovärdet.

Utslagningen av de nödställda har kontinuerligt förvärrats och den nya budgeten ger ingen förbättring. Den höjer garantipensionen med 15 euro och det är bra att göra det, men den höjningen hjälper inte med en enda cent de fattigaste pensionärerna som är beroende av utkomststöd. När garantipensionen stiger med 15 euro sjunker utkomststödet med 15 euro.

En höjning av garantipensionen med 15 euro sänker även bostadsbidraget, beroende på hyran, med fem–åtta euro. Nettovinsten är under tio euro. Inte nog med det, regeringen försämrar även bostadsbidraget med andra metoder. Hittills har det justerats med hyresindex, men från nästa år med bara konsumentprisindex. Under flera år har hyresindexet varit mer än dubbelt så högt som konsumentprisindexet och tidvis tre eller fyra gånger högre. Men regeringen tar till ännu hårdare utslagningsmetoder då den även försämrar normhyrans nivå genom att införa ett tak för hyran per kvadrat.

Ytterligare har Folkpensionsanstalten (FPA) försämrat tillämpningarna av utkomststödet jämfört med socialbyråerna. Överföringen av utkomststödet till FPA blev ett fullständigt fiasko för de nödställda i samhället. Man kan även starkt betvivla om FPA följer grundlagen i de nya tillämpningarna. Och lagövervakningen för de nödställdas rättsskydd i Finland fungerar inte alls.

I den allmänna debatten som redan förts om budgeten har många frågat om de fattigaste arbetslösa eller pensionärerna får en enda förbättring och svaret är nej och åter nej. Regeringen och riksdagen tar inget ansvar för att minska på den förvärrade utslagningen med dess förödande konsekvenser för en stor mängd medborgare som förpassats till den sociala misärens avgrund.

Bo Holmberg Karis

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning