Det finska elpriset högre än på tio år – långvarig köldknäpp kan ställa till det i vinter

Fungerar elmarknaden och elöverföringen som den ska kommer Finland inte att ha några problem med att få elen att räcka till i vinter, bedömer Fingrid. Bild: Jaakko Avikainen/Lehtikuva

Finland har tillräckligt med el i vinter, men vi är beroende av import från grannländerna. Det svenska stamnätsbolagets avsikt att strypa elöverföringen för utländsk el i Sverige påverkar inte situationen hos oss.

Om elsystemet och elmarknaden fungerar normalt i Europa i vinter så uppstår det ingen brist på el i Finland. Det framgår av stamnätsbolaget Fingrids bedömning av läget i vinter. Risken för att elpriset förblir högt är ändå överhängande, visar andra prognoser för vinterns elpriser i Europa.

– Vi tar ingen ställning till prisfrågor, elen prissätts på marknaden, säger Maarit Uusitalo, elcentralchef på Fingrid.

I måndags var elpriset både i Finland och i Norden det högsta på över tio år. Under en enskild timme var priset uppe i över 400 euro per megawattimme. De höga priserna i Mellaneuropa slog då igenom i Finland. Dessutom var det både kallt och vindstilla i södra Sverige så vindkraften i området producerade bara hälften av det normala.

Måndagens situation ger ändå ingen anledning till oro, försäkrar Uusitalo. Risken för elbrist är låg i vinter, om bara elsystemet och elmarknaden fungerar. Finland är fortfarande beroende av import av el när förbrukningen är hög, till exempel då det är riktigt kallt en vardag då också industrins elbehov är stort.

– I de prognoser vi gjort har vi inte räknat in den reservkapacitet som finns. Den kan vi köra i gång om läget blir riktigt besvärligt, säger Uusitalo.

Fingrid påpekar att det förutom störningsfri drift av den inhemska produktionen är viktigt med fungerande överföringsförbindelser till grannländerna.

Det svenska stamnätsbolaget Svenska Kraftnät har anhållit om att få begränsa elöverföringen till och från grannländerna nästa år med hänvisning till problem med att få överföringskapaciteten att räcka till för de egna behoven. Det här har fått kollegerna i Finland, Norge och Danmark att rasa eftersom två tredjedelar av kapaciteten borde stå till utomstående bolags förfogande.

Importen fungerar

Den här konflikten påverkar enligt Maarit Uusitalo inte Finlands möjligheter att importera el från Sverige i vinter.

– Så länge el strömmar mot Finland fungerar det bra och just nu behöver vi import. Situationen kan bli en annan när Industrins Krafts tredje reaktor i Olkiluoto blir klar, säger hon.

Enligt Fingrids uppskattning kan toppförbrukningen av el i Finland under vintern komma att öka till cirka 15 100 megawatt. Då behövs import inte bara från Sverige utan också från Ryssland och från Estland.

Den svåraste situationen skulle enligt Fingrid uppkomma om en period med sträng köld skulle uppstå i Finland och i de andra länderna i Östersjöregionen samtidigt. Då skulle elförbrukningen vara hög överallt på en gång och tillgången på importerad el kunde äventyras.

Fingrid räknar med att elförbrukningen i vinter är ungefär lika stor som för ett år sedan. Nedläggningen av en pappersfabrik drar ner förbrukningen, medan elanvändningen inom den övriga industrin beräknas öka.

Andelen förnybar el i systemet har ökat och det gör enligt Uusitalo produktionssiffrorna lite svårare att förutspå. Blåser det mera än Fingrid räknat med i sin prognos blir behovet av elimport mindre.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning