Ingen av återvändarna tills vidare misstänkt för brott – "viktigast att barnen integreras"

Två finländska kvinnor och sex barn anlände till Finland från syriska al-Hol på söndagen. Bild: Delil Souleiman/Lehtikuva-AFP

De finländska återvändarna från al-Hol utreds nu av polisen, och Skyddspolisen gör en individuell riskbedömning för var och en."Det viktigaste är nu att de återvändande barnen integreras så väl som möjligt i det finländska samhället", säger Aishi Zidan på Skyddspolisen.

De två finländska kvinnor och deras sex barn som på söndagen hämtades hem från lägret al-Hol i Syrien utreds nu av polis och andra myndigheter. Kvinnorna och barnen har varit placerade i lägret där familjemedlemmar till IS-krigare hållits inspärrade sedan terrorsekten IS sista fäste föll i början av 2019.

Familjerna har nu försatts i coronakarantän, och så fort karantänstiden är över inleds förutredningar om återvändarna. Först då de är gjorda kan man fatta beslut om att starta en förundersökning. Enligt Centralkriminalpolisen är ändå ingen av kvinnorna tills vidare misstänkt för brott, och de är inte föremål för några tvångsåtgärder.

– Vi vet under hurdana omständigheter kvinnorna levt, och vilken ställning deras makar haft. Men nu handlar det om att reda ut vad var och en gjort eller deltagit i. Det är en fråga om personligt ansvar för eventuella brott och då räcker inte allmän information, säger kriminalöverkommissarie Tero Haapala vid Centralkriminalpolisen.

Samtidigt som Finland tog hem de finländska kvinnorna och barnen tog också Tyskland hem tre tyska kvinnor med barn, varav en redan gripits och två kommer att åtalas.

– Myndigheterna har samlat information om alla återvändare på förhand. Tydligen är det så att man i Tyskland haft så pass mycket information att man redan kunnat gripa en person, säger Haapala.

Har ni fått information om de finländska kvinnorna av de kurdiska myndigheterna i nordöstra Syrien?

– Vi har fått en del information från flera länder, men jag kan inte kommentera källorna. Vi kommer att fortsätta samla in information under förutredningen, och först då den är gjord får vi se vilken information vi kan ge ut.

I fråga om de andra finländska kvinnorna som återvänt från al–Hol pågår förutredningarna fortfarande. Två kvinnor anlände med sina barn i våras och en i augusti. De tog sig ut ur lägret på egen hand, och fick därefter bistånd av Utrikesministeriet för att ta sig vidare till Finland.

– Förutredningarna pågår. Med tanke på omständigheterna är det förhållandevis krävande att få fram information, konstaterar Haapala.

"Viktigast barnen integreras"

På Skyddspolisen kommenterar man återvändarna bara på ett allmänt plan, men upprepar den tidigare ståndpunkten att de som återvänder från konfliktområden i Irak och Syrien potentiellt kan fortsätta med att till exempel sprida radikal islamism eller rekrytera nya anhängare också i Finland. Enligt Helsingin Sanomats uppgifter ska en av de kvinnor som nu återvänt tidigare aktivt ha hyllat IS och sektens blodsdåd på sociala medier.

"Den risk som återvändarna utgör bedöms alltid från fall till fall. Utifrån riskbedömningarna och andra faktorer gör vi en helhetsbedömning av det hot återvändarna utgör", skriver Skyddspolisens kommunikationsspecialist Aishi Zidan till HBL per e-post.

Skyddspolisen betonar att det nu är viktigt att barnen får all den hjälp och allt det stöd de behöver.

"Det viktigaste är nu att de återvändande barnen integreras så väl som möjligt i det finländska samhället och att de får den hjälp och det stöd de behöver. De barn som återvänder från området kommer troligen att behöva mångsidigt stöd i många år", skriver Zidan.

Enligt Skyddspolisen är myndigheterna väl förberedda och har ett tätt samarbete och etablerade modeller för hur säkerhetshot motarbetas.

"Målet är att varje återvändare ska bli föremål för myndighetsåtgärder", skriver Zidan.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning