Ingen åldring får överges

Det finns en intressant skillnad mellan svenskt och finskt i Helsingfors då det gäller dagvård, skolor och äldreboende. På finskt håll finns det många privatägda skolor, på svenskt håll är alla skolor stadens – bortsett från Steinerskolan med både en finsk och en svensk avdelning.

För både dagvårdens och särskilt äldreboendenas del är läget snarare det motsatta: vi skulle inte ha på långt när tillräckligt med svenska daghemplatser och nästan inga platser i svenskt äldreboende utan de privata aktörernas insatser, för äldreboendets del särskilt den tredje sektorns.

Detta är ett fint exempel på samverkan mellan den offentliga sektorn, den privata och den tredje. Allt behöver inte skötas av staden direkt, bara staden bär ansvaret och deltar i finansieringen. Så att det inte går som för 106-åringen som HBL skrev om i söndags – men också lyckades påverka så att det i detta fall slutade väl.

Björn Månsson, SFP, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning