Inga tecken på att gäddorna i Littois träsk förgiftats

Bild: Lehtikuva/Juuso Manninen

De sjuka gäddorna som påträffats i Littois träsk hade drabbats av vattenmögel, konstaterar livsmedelssäkerhetsverket Evira. Men några tecken på att de skulle ha förgiftats har inte påträffats. Orsaken till att fiskarna insjuknat är därmed oklar.

Vattenmögel drabbar oftast fiskar vars immunförsvar av någon orsak komprometterats. Vattenmögel är en ytlig hudinfektion orsakad av algsvampar som lever i vattnet. Vattenmögel smittar inte människan.

Littois träsk blev rikskänt i maj då den övergödda sjön behandlades med kemikalier och blev kristallklar. Många har därför frågat sig om kemikalibehandlingen ligger bakom de sjuka fiskarna. 

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33