Inga pengar till Tallinntunneln förrän Baltikumbanan står klar

EU-finansiering av den tilltänkta tunneln mellan Helsingfors och Tallinn förutsätter att järnvägen genom Baltikum först blir färdig, säger EU:s trafikkommissionär Violeta Bulc.

Bulc kommenterade tunneln i samband med att hon besvarade en fråga ställd av estniska europaparlamentarikern Urmas Paet. Bulc säger att tunneln enbart är ekonomiskt lönsam ifall Rail Baltica redan står färdig.

Tunneln har bedömts komma att kosta 9–13 miljarder euro. Preliminärt har den föreslagits kunna vara klar mellan 2030 och 2035.

Tunneln skulle förkorta resetiden mellan Helsingfors och Tallinn från nuvarande två timmar till cirka 45 minuter.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning