Inga nya stöd behövs

Produktionen måste ske på marknadsmässiga villkor.

Enligt Energimyndigheten har staten hittills betalat 417 miljoner euro i produktionsstöd till vindkraftsbolagen. Stödsumman växer oavbrutet, och den kommer att passera halvmiljardsgränsen i år. Staten har reserverat över 200 miljoner euro för de vindkraftsstöd som ska betalas ut i år.

Redan nästa år kommer vindkraftselektriciteten att sluka cirka 300 miljoner euro i stödpengar. Därefter behövs ännu större summor varje år då alla vindkraftverk som blivit godkända för systemet med inmatningstariff har byggts upp. I dag finns det många vindkraftsområden som blivit godkända för tariffstöden, men som fortfarande inte har blivit byggda. Varje projekt behåller ändå sin rätt till stöd förutsatt att man har hunnit få ett kraftverk i produktionsskick senast i november 2017. Vindkraftsbyggandet kommer således att fortsätta intensivt också nästa år, och den stödsumma som behövs kommer att öka i samma takt.

För vindkrafts- och investmentbolagen är vindkraftsstödet en lukrativ guldgruva. Den största bidragsmottagaren hittills är S-gruppens Tuuliwatti Oy, som har fått 150 miljoner euro i stöd. I likhet med många andra vindkraftsbolag har Tuuliwatti tack vare stödet från staten varje år på sin affärsverksamhet gjort storståtliga vinster på tiotals procent. Det ligger långt över den avkastningsnivå på knappt tio procent som Finland i sina stödberäkningar meddelade till Europeiska unionen 2011.

Myndigheterna borde utreda hur denna oförtjänta värdeökning kunde minskas till exempel genom att de stödsummor som betalas till vindkraftsbolagen skulle beskattas.

Som alltför stora stöd i form av inmatningstariffer är staten tvungen att betala ut så mycket som 3–4 miljarder euro under perioden 2017–2030. Med det får Finland sporadisk vindenergi som sammanlagt utgör endast några få procentenheter av den totala energiproduktionen. Som kostnader måste man också räkna byggandet av den reglerkraft som vindkraften kräver. Kostnader är också de omfattande skador på den finska naturen och landskapet som vindkraften orsakar, likaså de allvarliga nackdelar som drabbar folk som bor nära vindkraftverk.

Att ministerierna i detta läge till råga på allt förbereder lagstiftning för att införa nya stöd till vindkraften är orimligt. I Finland har vindkraften en obetydlig inverkan på hur utsläppsmålen uppnås. Till exempel utsläppsmålen för 2020 uppnådde vi redan fem år i förtid. Målen för förnybar energi når vi i vårt land utan någon ny bidragsautomat för vindkraften.

Regeringen måste entydigt fatta beslut om att inga nya stöd ska beviljas till vindkraften utan att produktionen måste ske på marknadsmässiga villkor.

Kalevi Nikula filosofie magister, ordförande, Vindkraftsmedborgarföreningen rf

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00