Inga nya spelregler på flygplatserna än så länge

På Finavia råder en avvaktande stämning i väntan på de statliga myndigheternas direktiv. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Social- och hälsovårdsministeriets beslut att skärpa coronatestningen har än så länge inte påverkat rutinerna vid landets flygplatser.

På Finavia råder en avvaktande stämning i väntan på de statliga myndigheternas direktiv.

– Vi vet inte vad som kommer att ändra i praktiken. I dag är våra arbetsprocesser desamma som tidigare, säger kommunikationsexpert Elina Suominen på Finavia.

På tisdagen inväntade personalen på Helsingfors-Vanda flygplats ett flygplan från Rumänien där flygets alla passagerare skulle coronatestas.

– Vi informerar alla passagerare vad som väntar dem innan de anländer till Finland, säger Suominen.

Coronatestningen av passagerare som anländer från riskländer till Helsingfors-Vanda flygplats sköts för närvarande av hälsovårdspersonal från Vanda stad, i samarbete med Huslab. Institutet för hälsa och välfärd har också en egen informationstjänst på flygplatsen.

– Det är oklart var vi ska utföra testerna på flygplatsen i fortsättningen. Vi väntar också på besked om de rutter passagerarna ska gå till coronatestningen och hur de ska ta sig vidare till karantän, säger Suominen.

Grå zon för riskländer

Coronatestningen av passagerare som anländer från riskländer berör för närvarande flygplatserna i Helsingfors-Vanda, Åbo, Mariehamn och Villmanstrand. Skärpningen av restriktionerna kommer att följa olika mönster på respektive ort.

Regeringens definition av riskländer ska också ses över. Som det nu är klassas ett land som riskland om det har uppdagats fler än 8 nya fall av coronaviruset per 100 000 invånare under två veckors tid. I praktiken är skalan ändå glidande.

– Den officiella statistiken om smittläget berättar inte hela sanningen. Om vi påträffar 24 personer med coronasmitta ombord på ett flygplan med 157 passagerare från Skopje så är smittläget i Nordmakedonien säkert värre än vad den officiella statistiken låter påskina, säger beredskapsdirektör Pekka Tulokas på Social- och hälsovårdsministeriet.

Tulokas hänvisar till flygplanet som landade på Åbo flygplats nyligen. Han bedömer att myndigheterna måste göra kvalitativa bedömningar av smittläget när det gäller länder som hör till en så kallad grå zon.

Coronahundar nästa vecka

– Vi inväntar närmare instruktioner på hur vi ska gå vidare med testningen och hur regeringens beslut ska tillämpas i praktiken, säger biträdande stadsdirektör Timo Aronkytö på Vanda stad.

Vanda stads hälsovårdspersonal har hittills coronatestat hundratals passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats. En del av dem har burit på coronasmittan.

– Utöver traditionella coronatest kommer vi att lansera alternativa undersökningar där vi med hjälp av tränade coronahundar testar om anländande passagerare bär på corona, säger Aronkytö.

Hur ska ni hantera de nya bestämmelserna om obligatorisk karantän?

– Som anländande passagerare från ett riskland förs dina personuppgifter in i myndigheternas register. Om man bryter mot karantänsbestämmelserna blir det ett ärende för polisen.

Hur ska man ta sig från flygplatsen till karantän om man inte får använda kollektivtrafik?

– Antingen åker man med egen bil eller så tar man en taxi som är rustad med plexiglas. Det går också bra att be om avhämtning av släkt och vänner.

Enligt Aronkytö är det osannolikt att myndigheterna upprättar så kallade karantänhotell för återvändande passagerare.

– Karantän innebär att man stannar hemma eller vistas i ett eget rum hos släktingar säger han.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning