Inga lidande genier, tack!

Ren Hang har älskats för sin konst, inte sin sjukdom. Det är först i efterhand som vi konstruerar biografiska narrativ.Bild: Ren Hang

Om man försvinner från internet är detsamma som att inte existera som konstnär, skriver Helen Korpak med anledning av Ren Hangs självmord förra veckan.