Inga hinder för inkvartering i Tvärminne

Inga hinder. Miljönämnden har redan tidigare omfattat möjligheten att planera om tomten där det så kallade Örnboet ligger i Tvärminne. Bild: KSF-arkiv

Även om försvarsmakten motsätter sig projektet ser miljönämnden i Hangö inga hinder för planerna på en inkvarterings- och ekonomibyggnad i Tvärminne.

Det är bolaget RKK Group som med fullmakt av fastighetsaktiebolaget Vita Villan ansökt om ett utlåtande kring möjligheterna att planera om fastigheten där den gamla arbetarbostaden Örnboet ligger.

Örnboet skulle rivas och ersättas med en inkvarteringsbyggnad på 350 kvadratmeter i två våningar samt en ekonomibyggnad på 50 kvadratmeter. Tomten befinner sig på ett område som inte är detaljplanerat.

Grannarna har hörts, men ingen har haft något att anmärka på bolagets planer. Inte heller miljönämnden ser några hinder för att planera tomten och ser heller inte att försvarsmaktens motsättning skulle hindra möjligheten. Försvarsmakten menar att tomten ligger för nära övningsområdet i Syndalen, och att decibelnivån skulle vara för hög för boende.

I våras gav miljönämnden även grönt ljus för RKK Group att ansöka om bygglov för en restaurang invid hamnen i Tvärminne. Den planerade byggnaden är 250 kvadratmeter stor. Bolagets och ägarfamiljen Rotenbergs kontaktperson har meddelat att planerna är seriösa.

Bygglov för de två projekten ska sökas inom två år från att nämnden gett sitt godkännande.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46